Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Vrouwen vooruit met microkrediet

4 februari 2013 - Van een van onze partners, Fumdec, ontvingen wij het verslag van het microkredietproject dat in 2012 is uitgevoerd met Tilburgse middelen (25.000 dollar). Aan 200 vrouwen zijn financiële en niet-financiële diensten verleend. Op het platteland zijn 4 nieuwe gemeenschapsbanken opgezet en in de stad zijn 17 solidaire groepen gevormd. Daarnaast zijn aan een groep van 15 vrouwen productiemiddelen verstrekt. Het gaat om een netwerk van tortillabaksters. Zij ontvingen krediet voor een semi-industriële keuken, zodat zij hun werk veiliger en gezonder kunnen doen. Alle bereikte vrouwen ontvingen een training en krijgen begeleiding van Fumdec. Het geld dat als krediet is uitgezet blijft, na afbetaling, beschikbaar voor nieuwe groepen vrouwen. Voor het complete verslag: zie de bijlage.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706