Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Week van de Vooruitgang - Kinderen in de lift

ge312 september 2017 - Elke dag zet Stedenband Tilburg-Matagalpa zich in voor mensen in ontwikkelingslanden die het moeilijk hebben. Dat is en blijft belangrijk. Maar laten we niet vergeten dat er de afgelopen jaren enorm veel is bereikt. Bijvoorbeeld voor kinderen in ontwikkelingslanden. En die zijn vandaag een heel stuk gezonder, rijker en slimmer dan twintig jaar geleden. Ze overleven veel vaker hun eerste levensjaren, ze leven minder vaak in extreme armoede en ze gaan vaker en langer naar school.

Tijdens deze Week van de Vooruitgang vraagt onze Stichting samen met World’s Best News aandacht voor wat er de afgelopen jaren voor kinderen in ontwikkelingslanden is bereikt. Een van de grootste successen

is het terugdringen van de kindersterfte. Steeds meer kinderen halen hun vijfde verjaardag. Ook de moedersterfte is teruggedrongen en dat betekent dat meer kinderen kunnen opgroeien met de liefde en zorg van hun moeder.

Kinderen naar school
Al even bemoedigend is het groeiende aantal kinderen dat naar de basisschool gaat. Vandaag zitten wereldwijd meer dan negen van de tien kinderen in de schoolbankjes. In 1970 waren dat er nog maar zes op de tien. In Afrika onder de Sahara gaan inmiddels acht van de tien kinderen naar school. In Latijns-Amerika, Noord-Afrika en delen van Azië is het schoolbezoek nu even hoog als in Europa.

Bovendien leven steeds minder kinderen in extreme armoede. In een kwart eeuw daalde het aantal mensen in grote armoede van 1,93 miljard tot 836 miljoen in 2015. De helft van hen is kind. Dat betekent meer dan een halvering van het aantal kinderen in extreme armoede.

Inzet van Stedenband Tilburg-Matagalpa
Overheden, organisaties en mensen in ontwikkelingslanden leveren de belangrijkste bijdrage aan deze vooruitgang. Onze Stedenband steunt hen daarin. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de campagne Stop Kinderarbeid - Alle kinderen naar school. In de regio Matagalpa is al veel bereikt, maar een paar duizend kinderen gaan nog niet naar school. Daarom financieren wij projecten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en zijn er voorlichtingscampagnes ter bestrijding van kinderarbeid. Sinds twee jaar zijn er kinderarbeidvrije zones in Matagalpa; deze werkgevers zijn ervan overtuigd dat kinderen op school moeten zitten en na schooltijd moeten kunnen spelen in plaats van werken.

De bemoedigende cijfers laten zien dat onze gezamenlijke inzet succes heeft. Het is ons gelukt om het leven van miljoenen kinderen veel beter te maken. Met vereende inzet moet het lukken om álle kinderen een beter en gezonder bestaan te geven. Doe mee!

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706