Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Teveel en te weinig water

Al ruim 30 jaar heeft Tilburg een bijzondere band met de stad Matagalpa. Dat heeft zich vertaald in allerlei projecten. Nu bundelt de gemeente Tilburg haar krachten met het waterschap De Dommel, het Brabant Water en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in een consortium, om de waterproblematiek in deze ruim 160.000 inwoners tellende stad te helpen oplossen. Dit zogenaamde Water Operating Partnership richt zich op een viertal zaken:

  • verbetering van de drinkwatervoorziening;
  • voorkomen / mitigeren van de overstromingen vanuit de hogere stroomgebieden;
  • optimalisatie van de stedelijke rioolstelsels voor de afvoer van regenwater;
  • verbetering van de zuiveringsinstallatie.  

Experts van het Partnership brengen bezoeken aan de gemeente Matagalpa, om de knelpunten 'met eigen ogen' te zien en samen te werken met de Nicaraguaanse collega-ambtenaren. Dit helpt om een beter beeld te krijgen van belangrijke zaken en alvast te werken aan de mogelijke oplossingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alfonso Gil Cantabrana, gemeente Tilburg, Beleidsontwikkeling / REC, alfonso.gil.cantabrana@tilburg.nl  

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706