Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Economie

De economische groei ligt in Nicaragua hoger dan in Europa. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen evenredig mee profiteert. Zeker op lokaal niveau, in bepaalde sectoren en voor bepaalde doelgroepen, is het van belang om ervoor te zorgen dat ook hier vooruitgang wordt geboekt. De Stedenband ondersteunt daarom kleine en jonge ondernemers en heeft daarnaast speciale aandacht voor vrouwen, omdat zij vaak degenen zijn die het gezin onderhouden.

Het beste idee van Matagalpa

Jonge ondernemers, verbonden aan de universiteit UNAN, bedenken soms innovatieve en duurzame oplossingen voor alledaagse problemen. Comité Mano Vuelta en de Stedenband willen deze ondernemers graag steunen. Met ingang van 2015 wordt jaarlijks een prijs uitgeloofd voor de beste projecten, zodat de ideeën in de praktijk kunnen worden gebracht.

Wil je dit ook steunen of wil je je kennis of netwerk inzetten? Neem dan contact met ons op!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De economische projecten van de Stedenband Tilburg-Matagalpa zijn gericht op het ondersteunen van boeren en jonge ondernemers om zo de lokale economie in Matagalpa te versterken. Om deze ondersteuning meer vorm te geven wil de Stedenband graag de samenwerking met Tilburgse ondernemers uitbreiden.

Interesse? Neem contact op!

Tilburg krijgt Award

Tijdens het Stedenbanden Kennisfestival in november, ontving Tilburg de Stedenband Nicaragua Millenniumdoelen Award 2010 voor de veelbelovende samenwerking met het bedrijfsleven (de Rabobank Tilburg en een aantal mvo-ondernemers).  

award2010De Awards worden door het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) en HIVOS uitgereikt aan enkele van de vijftien Nederlands-Nicaraguaanse stedenbanden en zijn bedoeld als erkenning en ter stimulering van het stedenbandwerk in de gemeente.

Kansen voor ondernemers

De Stedenband Tilburg-Matagalpa is binnen de economische sector actief op drie niveaus:

  • Financieel ondersteunen van startende ondernemers;
  • Samenwerking met bestaande ondernemers;
  • Scholing van toekomstige ondernemers.

Als Nederlandse ondernemer met interesse voor het buitenland zou u op elk niveau een rol kunnen spelen. Een samenwerking met Nicaraguaanse ondernemers levert voor alle betrokkenen veel op. Bij een bezoek aan Nicaragua krijgt u een onvergetelijke levenservaring; u doet nieuwe kennis op; u maakt kennis met toekomstige (afzet)markten en u geeft invulling aan uw maatschappelijke betrokkenheid.

 

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706