Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wat is de rol van de gemeente Tilburg?

Behalve de contacten tussen de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa en organisaties in Matagalpa, is een ander belangrijk onderdeel van de stedenband de samenwerking tussen de gemeenten Tilburg en Matagalpa. Er zijn contacten op bestuurlijk niveau en op projectniveau. Veel van deze projecten en programma's, die veelal zijn gericht op kennisoverdracht, worden uitgevoerd door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua.
De Stedenband en de gemeente voeren gezamenlijk de campagne uit om meer bekendheid te geven aan de Global Goals en om projecten in Matagalpa mogelijk te maken om deze doelen te realiseren.

Een andere rol van de gemeente Tilburg is die van subsidieverstrekker aan de Stichting.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706