Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Kan ik uitgezonden worden naar Matagalpa?

De Stedenband is geen uitzendorganisatie van ontwikkelingswerkers of vrijwilligers die voor een tijd willen werken in Matagalpa. We geven wel informatie over wat de mogelijkheden zijn en kunnen contact leggen. Het is in ieder geval belangrijk dat je goed Spaans spreekt.
De afgelopen jaren hebben we wel initiatieven ondersteund om groepen jongeren die in georganiseerd verband naar Matagalpa willen gaan, voor te bereiden. Bijv. groepen van Beatrix College en van Midden Brabant College.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706