Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wat doet de Stedenband voor het voortgezet onderwijs?

De Stedenband organiseert elk jaar de scholierencompetitie, samen met andere stedenbanden in Tilburg. Drie scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg doen hier aan mee.
Verder hielp de Stedenband mee met het Xplore-project van het Beatrix College, waarin een groep scholieren een werkbezoek bracht aan een middelbare school in Matagalpa.
Op verzoek kunnen we voorlichting geven over ons werk of over projecten.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706