Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wat doet de Stedenband voor het basisonderwijs?

De Stedenband heeft een lange traditie van scholenbanden: een school in Tilburg heeft een band met een school in Matagalpa. Briefwisselingen tussen leerlingen, projectweken, sponsorlopen en contacten tussen leerkrachten zijn voorbeelden van activiteiten. Tilburgse docenten wisselen ook kennis uit met hun collega's in Matagalpa om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

We kunnen ook beschikken over een mobiel inleeftheater waarmee een 'dorpje' in Nicaragua wordt opgebouwd en de kinderen rollen krijgen toegewezen om het leven in Nicaragua te beleven.

Voor de onderbouw en bovenbouw van het basisonderwijs zijn er verschillende projecten uitgewerkt in lespakketten. Kijk in het hoofdmenu onder Onderwijs voor meer informatie of neem contact op met Frans Couwenberg van de werkgroep Onderwijs: f.couwenberg@home.nl 

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706