Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Wat zijn millenniumdoelen?

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties acht doelen vastgesteld die een einde moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld. Deze zogenoemde Millenniumdoelen moeten in 2015 zijn bereikt. De stedenband en de gemeente Tilburg werken samen in de campagne om meer bekendheid te geven aan deze millenniumdoelen en om projecten in Matagalpa mogelijk te maken om deze doelen te realiseren.
Meer info in het artikel Millenniumdoelen.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706