Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Onderwijsvakbond AOb

Tilburgse leden van de onderwijsvakbond AOb steunen hun collega's in Matagalpa. Zodat deze beter worden geschoold en de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Speciale aandacht gaat de laatste jaren uit naar het betrekken van docenten en ouders in de strijd tegen kinderarbeid.

De leden van de AOb vinden, naast de financiële ondersteuning, de uitwisseling van informatie en contacten belangrijk. Ze stellen elkaar op de hoogte van de situatie waarin ze leven en werken. Middels bezoeken, de nieuwsbrief Het Steentje, gezamenlijke en individuele brieven, bouwen ze aan een solidaire band. Ben je docent en wil je hier ook aan bijdragen? Je bent van harte welkom!

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706