Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Stop kinderarbeid

De campagnes 'Alle kinderen naar school' en 'Stop kinderarbeid' vullen elkaar aan. De kinderen die niet naar school gaan, worden niet zelden door hun ouders aan het werk gezet. Met name op het platteland doet dit probleem zich voor. Het Landelijk Beraad Stedenbanden en Hivos, maar ook de Algemene Onderwijsbond AOb, ondersteunen diverse projecten om kinderarbeid te agenderen, te voorkomen en te bestrijden.

Centrum las Hormiguitas

IMG 3983'De Miertjes' is een centrum voor kansarme kinderen in Matagalpa. Deze kinderen werken op de markt om hun alleenstaande moeder te helpen. Ze gaan gelukkig ook naar school. In het centrum kunnen ze hun huiswerk maken, spelen, lezen en andere dingen doen om zich te ontwikkelen.

Het centrum brengt jaarlijks een kalender uit. De opbrengst van de verkoop gebruiken ze om het centrum draaiend te houden. Ook verhuren ze stoelen, hebben ze een copy service en verkopen ze ijs.

Sleutelrol voor docenten

Via de onderwijsvakbond Anden, ondersteund door de AOb, worden docenten bijgeschoold. Niet alleen op het gebied van didactiek en pedagogiek, maar ook met betrekking tot de strijd tegen kinderarbeid. Ze leren hoe ze het onderwerp kunnen bespreken met de ouders en slagen er zo in om meer kinderen naar school te krijgen en op school te houden. Dit speelt met name in de dorpen in de bergen van Matagalpa.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706