Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Over de stedenband

Global Goals

De opvolger van de Millenniumdoelen zijn de Global Goals. In Matagalpa werken we met name aan de doelen voor beter onderwijs (4 en 17), economische ontwikkeling (1, 2, 5, 8, 10 en 17) en een duurzaam milieu (7, 12, 13 en 17).global goals

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706