Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Global Goals

In 2015 verstreek de termijn voor de acht Millenniumdoelen die de lidstaten van de Verenigde Naties in 2000 hadden vastgesteld om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld. De stedenband en de gemeente Tilburg hebben meerdere projecten in dit kader mogelijk gemaakt, maar natuurlijk zijn niet alle doelen behaald.

Daarom zijn er nieuwe internationale afspraken gemaakt onder de noemer Global Goals. De Goals waar de Stedenband vooral aan werkt, zijn:

1. No Poverty
2. Zero Hunger
4. Quality Education
5. Gender Equality
7. Affordable and Clean Energy
8. Decent Work and Economic Growth
10. Reduced Inequalities
12. Responsable Consumption and Production
13. Climate Action
17. Partnerships for the Goals

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706