Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Vrouwenwerkgroep

Vrouwen nemen binnen de Stedenband Tilburg-Matagalpa een eigen plaats in. Het begon allemaal, jaren geleden, met een uitwisseling van ideeën tussen de vrouwenorganisatie Colectivo de Mujeres in Matagalpa en de vrouwenwerkgroep binnen de Stedenband in Tilburg.

De contacten met het Colectivo zijn gebleven. Meerdere keren bezocht de theatergroep van het Colectivo tijdens hun Europese tournee ook zusterstad Tilburg. Met een kleurrijk toneelstuk en prachtige Nicaraguaanse liedjes wisten zij het Tilburgse publiek te boeien. Tevens wisselden de vrouwen van het Colectivo intensief van gedachten met de vrouwengroep van de Stedenband. Door dergelijke uitwisselingen ontstaat begrip voor elkaars situatie en kan de informatie beter worden doorgegeven aan andere geïnteresseerden. En dat is van belang om het werk te kunnen voortzetten.

Voor de huidige projecten van de vrouwengroep zie bij 'Casa Materna' en 'Microkrediet'.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706