Nieuws

mural Bea klaarIn navolging van Eindhoven en Den Bosch heeft Tilburg in december 2022 de band met haar Chinese zustersteden beëindigd. Dit vanwege de mensenrechtensituatie in China, met name de Oeigoeren-kwestie. Moeten we ons zorgen maken over de solidariteitsband met Matagalpa?

Changzhou en Chengdu, u heeft er vast nog nooit van gehoord. Het zijn steden waar door de gemeente Tilburg gesteunde handelsdelegaties heen trokken. Nog altijd bestaat een dergelijke band met de Japanse stad Minamiashigara, dit vanwege de Fuji-fabriek in Tilburg. Japan pleegt echter geen culturele genocide op minderheden, voor zover bekend.

Eigenlijk zijn dit geen echte stedenbanden, maar meer gemeentelijke banden, ontstaan vanuit (bedrijfs)economische motieven. De mensen daar schieten er niks mee op en de mensen hier ook niet. Het politieke signaal vanuit de Tilburgse gemeenteraad –hoe terecht ook– zal de Chinese regering niet boeien.

IMG 5119Januari 2023 - De Movimiento Comunal kun je het beste vergelijken met een welzijnsorganisatie, maar dan wel een die de mouwen opstroopt en concreet werkt aan probleemoplossingen. De organisatie heeft vijf werkgebieden en werkt in het hele departement Matagalpa, in negen gemeenten.

De thema’s zijn gezondheidszorg (veel campagnes en preventie), milieu/klimaat, educatie (ze hebben een aantal kleuterscholen en een centrum voor kansarme kinderen), risicobeheer (denk aan voorbereidingen op rampen) en de organisatie van de gemeenschap. De rode draad is het verbeteren van de leefomstandigheden.

De organisatie is klein: een paar medewerkers. Verder werken ze met heel veel vrijwilligers en ‘leiders’, waaronder veel jongeren. Ze zijn geen ‘projectorganisatie’, hoewel projecten af en toe nodig zijn om iets in gang te zetten. De vrijwilligers zorgen voor continuiteit.

Thema milieu/klimaat

Ik ben vooral geinteresseerd in het thema milieu/klimaat vanwege de actuele urgentie van het klimaatprobleem.

IMG 5158Januari 2023 - Een bezoek aan het centrum voor kansarme kinderen las Hormiguitas maakt altijd indruk, zelfs als er geen kinderen zijn. De medewerkers bereiden het (school)jaar voor; vanaf maandag starten de scholen. Gehuld in gele T-shirts heten ze ons (Toon, Ingrid en Miranda) welkom. Wat zijn ze blij dat er weer eens bezoek uit Tilburg komt, na al die jaren.

Met veel passie en enthousiasme vertellen ze over hun activiteiten. Twee van de medewerkers liepen hier zelf rond als kind en nu hebben ze er hun werk van kunnen maken. Zij kennen de situatie van de kinderen als geen ander. Veel kinderen komen uit arme families, hun moeders werken op de markt, hun vaders spelen meestal geen rol van betekenis in het gezin. Momenteel is het zo dat zelfs enkele moeders naar het buitenland zijn vertrokken om geld te verdienen (er is meer werkloosheid omdat diverse bedrijven en organisaties gesloten zijn). Soms blijven ze jaren weg en moet het kind opgroeien bij een oma of tante. Logisch dat ze dan soms hun hart willen luchten in het centrum. De medewerkers hebben daar alle begrip voor en nemen daar de tijd voor. Indien nodig steunen ze de kinderen bij moeilijke situaties, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.

02H 27752073 1027001220770929 6932507245507113630 n 2Twee in Tilburg veel gestelde vragen de afgelopen tijd - is het niet expliciet, dan toch impliciet. De redactie van ¿Qué Pasa? legde ze voor aan de coördinator van de stichting.
 
Waarom zou je tegenwoordig nog vrijwilligerswerk doen voor Nicaragua? Het land heeft immers de diplomatieke banden met Nederland verbroken.
"De situatie in Nicaragua is momenteel niet gemakkelijk, maar dat is geen reden om niets te doen. In Matagalpa wonen onze vrienden; de partners met wie we samenwerken en die zich inzetten om het leven van kansarme groepen mensen te verbeteren. Dat is hun én onze motivatie voor het werk dat we doen. Met beter onderwijs gaan we kinderarbeid en schooluitval tegen. We zorgen ervoor dat vrouwen een kleine onderneming kunnen opzetten en daarmee inkomsten voor hun gezin genereren. En we dragen eraan bij dat koffieboeren hun koffie ook in de toekomst kunnen blijven verbouwen in het ecosysteem waarin ze leven."
"Overigens hebben we klussen voor vrijwilligers met verschillende talenten. We kunnen schrijvers gebruiken, ondernemers, communicatiespecialisten en organizers. Lijkt het je leuk om iets te doen? Neem dan contact met ons op!"

koffieboeren 22November 2022 - De Stedenband Tilburg-Matagalpa ondersteunt al jaren de koffiecoöperatie UCA San Ramón. We ontvangen bij tijd en wijle een projectaanvraag ter ondersteuning van een deel van hun activiteiten. Dit keer is deze gericht op 75 vrouwen, actief in de koffieproductie. Doel: de versterking van hun capaciteiten, het verbeteren van hun plantage en het vergroten van kennis.

De coöperatie telt ongeveer 600 leden, die hulp krijgen aangeboden op het gebied van financiering van de productie en trainingen over afzet, milieu en bodembeheer. Dat juist vrouwen ondersteund worden, is géén toeval. De coöperatie formuleert in haar visie onder andere de focus op gender, en ook op nieuwe generaties. Wat dat laatste betreft: soms zien jongeren geen toekomt in de koffieverbouw, terwijl de koffie is ingepast in de leefomgeving in de bergen en van economisch belang is. Vrouwen zijn - zo staat in de projectbeschrijving - kwetsbaar, vaak (als enige) verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, voor het combineren van taken in en buitenshuis en worden nog steeds niet altijd voor vol aangezien.

voetafdrukJuli 2022 - Dit jaar konden de leerlingen van obs Panta Rhei weer volop genieten van de Matagalpa-weken. Een speciaal gemaakt educatief project, de sponsorloop en de feestavond op het schoolplein waren weer als vanouds. Leerlingen van alle groepen verdiepten zich in het thema klimaat wereldwijd (een van de Global Goals) en maakten er werkstukken over.

In het Leijpark was het op 29 juni een drukke boel met 400 leerlingen die meededen aan de sponsorloop (de kleintjes bleven dichtbij school). Met veel enthousiasme en plezier werden vele rondjes gelopen en af en toe was er een pauze-act langs de route, verzorgd door de docenten. Met de verzamelde stempels konden de kinderen de toegezegde euro's daarna inzamelen bij familie en vrienden. Deze stonden de kinderen aan te moedigen langs het parcours.

Later dit jaar bleek er ruim 16.000 euro bij elkaar te zijn gelopen.