logo Stedenband Tilburg-Matagalpa

kinderen met opdracht2Maart 2022 - Vanuit Matagalpa ontvingen we diverse verzoeken voor projecten, die door ons bestuur zijn gehonoreerd. Hieronder lees je wat en wie we met deze projecten steunen. Wilde Ganzen zorgt voor co-financiering en betaalt een derde van de kosten. Wij moeten dan nog twee derde van het bedrag inzamelen; ruim 20.000 euro.
Help je mee? Organiseer een sponsoractie, vraag donaties in plaats van cadeautjes of meld je aan als vrijwilliger om te helpen bij onze activiteiten!

Alle kinderen naar school en beter onderwijs
Op tien scholen in Matagalpa wil men de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Bijvoorbeeld met: nieuwe whiteboards, een wateropslagtank, infrastructurele verbeteringen, meubilair, materialen voor rekenonderwijs en materialen voor sport/bewegingsonderwijs.
Daarnaast wil de onderwijsvakbond door met de strijd tegen schooluitval. Docenten worden getraind en leren nieuwe vaardigheden om schooluitval tegen te gaan. Zij spreken ouders en werkgevers aan op het feit dat ze kinderarbeid toestaan. Ook leren ze de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.


Het centrum voor kansarme kinderen las Hormiguitas vraagt materialen en apparatuur voor in het centrum, verf, T-shirts en rugzakken voor de kinderen.
Tot slot wil de universiteit UNAN het project Beste Idee voortzetten, waarbij ondernemende studenten worden uitgedaagd om een innovatief product te ontwikkelen en een bedrijfje op te zetten. De docenten coachen hen daarbij.
Gevraagd: 23.700 dollar.

 

 

Microkrediet voor vrouwen
fumdec3De organisatie Fumdec vraagt ondersteuning voor de scholing van vrouwen die een krediet aanvragen. Tevens verstrekken zij materialen als schorten aan de vrouwen, zodat zij een verantwoorde en hygiënische bedrijfsvoering kunnen voeren. Bedrijfjes die de vrouwen zoal opzetten: een winkeltje aan huis, bakken van tortillas, bereiden van eten, bebouwen van een stukje grond. De kredieten zelf worden verstrekt via een lening met Tilburgs geld uit het Rotatiefonds, dat in beheer is bij het LBSNN in Managua.
Gevraagd: 4.050 dollar.

Koffieboeren
Fotos Informe Gansos Salvajes 2018 015De koffiecoöperatie UCA San Ramón traint boeren om hun plantages beter te beheren om hun opbrengst te verhogen, plagen biologisch te bestrijden en beter om te gaan met de klimaatveranderingen.
Gevraagd: bedrag nog niet bekend.

Wil je een donatie doen? Maak dan je bijdrage over op bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 tnv Stg Stedenband Tilburg-Matagalpa ovv het project dat je wilt steunen. Super bedankt alvast!