Logo sitio webAugustus 2022 - De Nicaraguaanse regering wil de samenleving het zwijgen opleggen. Diverse radiostations zijn gesloten en verboden, waaronder Radio Vos, een medium van het Matagalpese Vrouwencollectief. De politie drong zelfs het pand binnen waarin het Vrouwencollectief werkzaam was, maar dat inmiddels een andere eigenaar heeft.

 

Colectivo de Mujeres

Meer dan dertig jaar geleden is het Colectivo de Mujeres de Matagalpa opgericht om vrouwen te ondersteunen in het opkomen voor hun rechten. Wegens de repressieve maatregelen van de regering verspreidde het collectief de laatste jaren haar informatie vooral via de radio. Maar nu is ook de uitzendvergunning van Radio Vos ingetrokken.

Het Colectivo, dat een jaar geleden hun kantoor al moest sluiten, reageerde met: ‘Ze kunnen ons wel willen begraven, maar ze weten niet dat wij zaadjes zijn. Onze strijd heeft sporen achtergelaten die niet kunnen worden uitgewist. Kennis ontkiemt in iedereen, die op zoek is naar een niet-seksistische, eerlijke en humane wereld. Wij hebben geen kantoor nodig om ons werk voort te zetten. Wij blijven doorgaan als feministische beweging en opkomen voor het recht van vrouwen op een leven zonder geweld.’

De reactie van Radio Vos: ‘Wij zijn Radio Vos, wij zijn meer dan een medium. De radio kan na achttien jaar worden uitgezet, maar niet onze stem. We zullen kritisch blijven communiceren, gebruikmakend van sociale media zoals Facebook, YouTube, Instagram en Twitter.’

Nicaragua is op de persvrijheidindex gezakt naar de 160ste plaats (Noorwegen staat op 1, Costa Rica op 8, Nederland op 28, Rusland op 155 en Noord-Korea onderaan op nummer 180).

Bronnen:
https://havanatimes.org/?s=Guillotine
https://radiovos.org/