logo Stedenband Tilburg-Matagalpa

koffieboeren 22November 2022 - De Stedenband Tilburg-Matagalpa ondersteunt al jaren de koffiecoöperatie UCA San Ramón. We ontvangen bij tijd en wijle een projectaanvraag ter ondersteuning van een deel van hun activiteiten. Dit keer is deze gericht op 75 vrouwen, actief in de koffieproductie. Doel: de versterking van hun capaciteiten, het verbeteren van hun plantage en het vergroten van kennis.

De coöperatie telt ongeveer 600 leden, die hulp krijgen aangeboden op het gebied van financiering van de productie en trainingen over afzet, milieu en bodembeheer. Dat juist vrouwen ondersteund worden, is géén toeval. De coöperatie formuleert in haar visie onder andere de focus op gender, en ook op nieuwe generaties. Wat dat laatste betreft: soms zien jongeren geen toekomt in de koffieverbouw, terwijl de koffie is ingepast in de leefomgeving in de bergen en van economisch belang is. Vrouwen zijn - zo staat in de projectbeschrijving - kwetsbaar, vaak (als enige) verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, voor het combineren van taken in en buitenshuis en worden nog steeds niet altijd voor vol aangezien.

 

Bomen, zaden en meststoffen

Fotos Informe Gansos Salvajes 2018 015koffieboerinConcreet wordt het gevraagde bedrag van 10.000 euro besteed aan een aantal activiteiten. Een greep: aankoop van bomen die stikstof leveren aan de bodem, aankoop van citrusbomen ter herbebossing, aankoop van bamboe ter bescherming van waterbronnen, aankoop van koffiezaden en zakjes voor het opkweken van nieuwe planten. Het maken en toepassen van biomeststoffen is een heel belangrijk onderdeel van het project. Een groot deel van de begroting zit in de uren van een technicus/trainer voor kennisoverdracht en monitoring.

De orkanen Iota, Eta en Julia hebben erg huisgehouden in de bergen van Matagalpa. Liefst 55 hectare grond werd zo grondig beschadigd voor de koffieverbouw, dat daar opnieuw aangeplant moet worden. Hierbij is kennis onontbeerlijk: kennis van koffierassen, van nieuwe aanplant en ook kennis van bodem- en waterbeheer, kennis van biologische meststoffen en bestrijding van plagen en ziekten. Koffie groeit het best in de schaduw van grotere bomen. Ook die moeten opnieuw worden aangeplant.

Naast het belang dat wordt gehecht aan gender en aan een biologische productie wordt de koffie ook geproduceerd met het fairtrade keurmerk. Hiervoor moet dan wel een premie worden betaald. Die certificaten kosten dus geld, ook voor het keurmerk “biologisch” is dat zo. De koffie die door deze coöperatie geleverd wordt, heeft nog geen biologisch keurmerk, al is de productie wel ecologisch. Voor ons in Tilburg is het prima koffie en niet alleen voor ons in Tilburg! Dus van harte aanbevolen!

Toon Oomen

Wil je dit project steunen, maak dan je donatie over op NL53 RABO 0170 2385 63
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg o.v.v. koffieproject. Dank je wel!