logo Stedenband Tilburg-Matagalpa

IMG 5119Januari 2023 - De Movimiento Comunal kun je het beste vergelijken met een welzijnsorganisatie, maar dan wel een die de mouwen opstroopt en concreet werkt aan probleemoplossingen. De organisatie heeft vijf werkgebieden en werkt in het hele departement Matagalpa, in negen gemeenten.

De thema’s zijn gezondheidszorg (veel campagnes en preventie), milieu/klimaat, educatie (ze hebben een aantal kleuterscholen en een centrum voor kansarme kinderen), risicobeheer (denk aan voorbereidingen op rampen) en de organisatie van de gemeenschap. De rode draad is het verbeteren van de leefomstandigheden.

De organisatie is klein: een paar medewerkers. Verder werken ze met heel veel vrijwilligers en ‘leiders’, waaronder veel jongeren. Ze zijn geen ‘projectorganisatie’, hoewel projecten af en toe nodig zijn om iets in gang te zetten. De vrijwilligers zorgen voor continuiteit.

Thema milieu/klimaat

Ik ben vooral geinteresseerd in het thema milieu/klimaat vanwege de actuele urgentie van het klimaatprobleem.

Ook hier in Nicaragua is er sprake van enerzijds extreme droogte en anderzijds extreme regenval. De voedselzekerheid staat op het spel; de oogst verdroogt of spoelt weg. Met brigades van met name jongeren zorgen ze voor voorlichting, opruimacties, ze kweken boompjes op en planten deze uit ter bescherming van de bronnen die de gemeenschap van water voorzien.

 

Water is een belangrijk thema: water is een recht, waar geen water is, is geen leven (zie de tekst op de muurschildering). Maar water wordt vervuild of het veranderende klimaat zorgt voor problemen. Dit onderwerp agenderen ze samen met bewoners/vrijwilligers. Afval en plastic heeft ook hun aandacht (beperken, hergebruiken, recyclen). Tegenwoordig worden plastic flessen redelijk goed gerecycled, er zijn mensen die ze verzamelen en bedrijven die deze flessen opkopen.

aded3446 1621 43de a84c c354e41c801eIMG 5122Het lobbyen richting de overheid is nu moeilijk en er zijn nu ook minder andere organisaties met wie ze kunnen samenwerken, zodat ze elkaar versterken. Maar, zoals Janett en Chilo (op de foto) zeggen: “we kunnen altijd iets doen”.

Een interessant project is het monitoren van de regenval in kwetsbare gebieden. Een hele groep mensen meet dagelijks de hoeveelheid neerslag en de vochtigheid van de grond en deze data worden verzameld en gebruikt om te bepalen waar en wanneer het beste kan worden gezaaid.

In Tilburg zouden we graag een jongerenwerkgroep opzetten om samen met jongeren van de Movimiento na te denken over campagnes en acties rond dit thema. Iets voor jou?