logo Stedenband Tilburg-Matagalpa

Diapositiva10Diapositiva6Aan het eind van 2022 ontving onze partnerorganisatie Comité Mano Vuelta (CMV) ruim 40.000 dollar voor de uitvoering van het programma ‘Ontwikkeling van de capaciteiten van lokale actoren’. Het geld was afkomstig van activiteiten op scholen in Tilburg (Panta Rhei en Beatrix College), acties van de Stedenband in de stad en donateurs. Wilde Ganzen droeg 14.000 dollar bij. De uitvoering van de projecten, waaraan een groot deel van het jaar 2023 is gewerkt, is nu gereed en de rapportage is ontvangen.

De educatieve omstandigheden op 14 scholen zijn verbeterd. Op een aantal scholen zijn toiletten vernieuwd, er is didactisch materiaal aangeschaft en er zijn materialen voor de gymlessen gekocht.  

Diapositiva3Diapositiva4Op de Pabo werd een wiskundelab ingericht. Docenten kregen innovatieve strategieën en werkvormen aangereikt en richtten zich met een speciale cursus op het voorkomen van kinderarbeid. De scholen samen zorgden ervoor dat 4515 kinderen op school zaten en op school bleven door de educatieve gemeenschap actief te betrekken. Ook was er aandacht voor waarden als een liefdevolle en geweldloze omgang met elkaar.

In samenwerking met Fumdec zijn 120 ondernemende vrouwen (tortilla bakkers, koks en vrouwen met een kleine winkel ) geschoold. Vervolgens komen zij in aanmerking voor een krediet om hun onderneming verder te ontwikkelen en daarmee hun levensomstandigheden en dat van hun gezin te verbeteren.

Diapositiva8Bij het centrum voor kansarme kinderen las Hormiguitas ontvingen 100 kinderen ondersteuning bij hun schoolactiviteiten, ontspanning en psychologische hulp. En op de universiteit is bijgedragen aan het project Beste Idee, waarmee studenten een product ontwikkelen of een onderneming leren opzetten.

Franklin, Janett en Darling van CMV zijn tevreden. “Samen met lokale actoren hebben we de situatie op scholen verbeterd en ook de omstandigheden van kansarme doelgroepen als alleenstaande vrouwen en kinderen in de arme wijk Guanuca. We stellen docenten in staat om zich te ontwikkelen en zo hun werk beter te doen en we maken de genoemde doelgroepen sterker. Veel dank aan allen die dit mogelijk maakten!”