saludenlasmanos17 april 2020 - Het Midden-Amerikaanse Comité voor de Promotie van de Gemeenschappelijke Gezondheidszorg, waar een van onze partners, de Movimiento Comunal, aan deelneemt, heeft een verklaring gepubliceerd naar aanleiding van de coronacrisis. Dit Comité bestaat sinds 1975 en pleit voor een openbare, universele, integrale, gratis beschikbare en gelijkwaardige zorg.

De pandemie baart het Comité zorgen. In de relatief arme Midden-Amerikaanse landen zijn de voorzieningen niet al te best. Daarnaast zijn er in diverse landen maatregelen genomen die voor problemen zorgen. Denk aan de maatregel om thuis te blijven, terwijl grote groepen mensen van dag tot dag leven om een inkomen of eten bij elkaar te scharrelen. Of het advies om handen te wassen, terwijl lang niet iedereen toegang tot water heeft. Ook is het Comité kritisch op het lenen van extra geld door de Midden-Amerikaanse overheden, wat de schuldenlast van de betreffende landen alleen maar verder verzwaart.


Daarnaast zijn veel reguliere preventie- en vaccinatieprogramma’s opgeschort en vormt de crisis met name voor vrouwen een extra risico; zij zijn degenen die vaak in de dienstverlening werken en hun gezin draaiende houden en zij zijn bovendien vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Tot slot wordt er slecht gecommuniceerd over de crisis en worden patiënten niet getest noch gemonitord.

Het Comité vindt dat de burgers het recht hebben op bescherming van hun overheden en stelt voor dat de genomen maatregelen (ook) ten goede komen aan de kwetsbare groepen. Hierbij denkt men aan water, voedsel én informatie. Ook vindt het Comité dat er meer moet worden geïnvesteerd in de eerstelijns gezondheidszorg, dat arme families moeten worden gecompenseerd en dat er meer moet worden getest op corona.
Bovendien vraagt het de overheden om de bereidheid van maatschappelijke organisaties om de problemen het hoofd te bieden te omarmen en samen het virus te lijf te gaan en te overwinnen.