logo Stedenband Tilburg-Matagalpa

 Wat wij doen

gg nl01

Activiteiten in Tilburg en projecten in Matagalpa: onderwijs, microkrediet voor vrouwen en koffieboeren. Lees meer

De Stichting heeft een bestuur en een Raad van Advies. In de Raad van Advies zijn alle actieve vrijwilligers vertegenwoordigd. Verschillende activiteiten en werkzaamheden worden georganiseerd en uitgevoerd in werk- en projectgroepen. Het werk wordt gecoördineerd en ondersteund door een (betaalde) parttime coördinator.

Beloningsbeleid: voor het salaris van de coördinator volgt de stichting de CAO Welzijn. Vrijwilligers en bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren.

Privacybeleid: wij werken volgens de AVG (EU-wetgeving).

In Matagalpa werken we samen met het Comité Mano Vuelta (CMV) die projecten identificeert, begeleidt en monitort. Het bestuur van CMV bestaat uit vrijwilligers, ondersteund door een administratieve kracht.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Frans Couwenberg - voorzitter
Theo Smeele - secretaris
Joost van Bladel - penningmeester
Anneke Kolen
Wies van Berkel
Theo Hoedjes

Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn toegankelijk voor de vrijwilligers van de stedenband.