logo Stedenband Tilburg-Matagalpa

fietstaxi bij muralMei 2023 - In onze mailings in maart en april jongstleden hebben wij alle Amigos, vrienden van de Stedenband, benaderd met een aantal vragen. We hebben hen ook gevraagd of zij bereid zijn om hun termijnbedrag te verhogen.
Welnu: onder de daadwerkelijke verhogers verloot Fietstaxi Tours Tilburg een rondrit door Tilburg naar keuze! Een hele leuke rit is natuurlijk de Street Art Tour, omdat je daarbij ook het werk van de Stedenband tegenkomt (foto). Zie voor het aanbod www.fietstaxitourstilburg.nl

Ook incidentele donateurs uit het verleden zijn benaderd. We hopen met hulp van jou, lezer, op een gezonde toekomst voor onze Stedenband, zowel op de korte als op de lange termijn. Zonder steun van vrienden wordt het heel lastig de vele activiteiten van de Stedenband voort te zetten. Nieuwe Amigos dingen ook mee naar de prijs!

Wil je zien wat de mogelijkheden van ondersteuning zijn? En de bijbehorende ‘belastingvoordelen’? Kijk dan NU op www.amigostilburg.nl 

Met een amicale groet van het bestuur van de Stichting Amigos de Matagalpa, Herman en Toon