koffieboerinSeptember 2022 - Een van onze partners, de coöperatie UCA San Ramón, stuurde ons een nieuwe projectaanvraag. De coöperatie wil 75 vrouwelijke koffieboeren weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Delen van hun plantages zijn beschadigd na de orkanen Eta en Iota. Met het project wil men de herplant van 55 hectare grond realiseren. Daarnaast krijgen de vrouwen trainingen over het bodem- en waterbeheer van hun plantage en over het gebruik van biologische meststoffen.

Wat de herplant betreft, gaat het om nieuwe koffiestruiken, maar ook om fruitbomen en bananenplanten. De vegetatie levert nutriënten aan de bodem, voorkomt erosie, verbetert de voedselzekerheid van de families en beschermt het ecosysteem waarin de boeren werken. Dat ecosysteem is verzwakt door de schade, veroorzaakt door de orkanen.

Verslag

De koffiewerkgroep van de Stedenband werkt al jaren samen met de UCA San Ramón. Er worden projecten ondersteund die de koffieboeren (m/v) verder helpen. Onlangs ontvingen wij het verslag van het project dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd.

970ff897 14a1 47d0 a402 c7f9806f681bc3461fa5 1abd 4452 b8d0 4d651a850117Dit was een redelijk omvangrijk project om boeren van vier deelcoöperaties te leren omgaan met de klimaatveranderingen. Bijna 100 boeren volgden trainingen en brachten diverse zaken in praktijk. Op interactieve wijze kregen zij voorlichting en instructies over maatregelen tegen enerzijds extreme droogte en anderzijds extreme neerslag en erosie.

 

De kennis werd direct in praktijk gebracht. Er werden stroken aangelegd van riet, sloten gegraven, dijkjes aangelegd en diverse bomen geplant. De boeren hebben het ecosysteem waarin ze werken nodig voor een duurzame koffieproductie. Ook het fairtrade keurmerk vraagt dat van ze.

De boeren kregen ondersteuning van de deskundigen en hielpen elkaar. Zo kon iedereen zijn/haar ervaring inzetten. Door covid moest men de trainingen soms aanpassen, maar gelukkig hebben ze wel doorgang kunnen vinden. De coöperatie monitort de resultaten - ook na afloop van de projectperiode - permanent.

Van het project ontvingen wij ook een filmpje. Momenteel wordt dit vertaald. Als dat klaar is, plaatsen wij een link van het filmpje onderaan dit artikel.