También puedo hacerlo"De Miertjes" is een centrum voor kansarme kinderen in Matagalpa. Deze kinderen werken op de markt om hun alleenstaande moeder te helpen. Ze gaan gelukkig ook naar school. In het centrum kunnen ze hun huiswerk maken, spelen, lezen en andere dingen doen om zich te ontwikkelen.

Het centrum organiseert verschillende activiteiten om het centrum draaiend te houden. Ze verhuren stoelen, hebben een kopieerservice en verkopen ijs. Met hun 'mobiele school' gaan ze op zoek naar kinderen die nog niet naar school gaan. Ze laten hen kennismaken met onderwijs.

De Tilburgse Jasmijn bezocht de Hormiguitas in 2018 en maakte een filmpje. Klik hier om het bekijken.

In Matagalpa maken Tom en Laurens van de Belgische televisie (Canvas) kennis met Alexis. Hij is educatief medewerker en sportdocent en werkt voor Las Hormiguitas, een project voor straatkinderen. Zo helpt hij de kinderen die op de lokale vuilnisbelt werken. Tom vraagt hem waarom er in Nicaragua zoveel kinderen aan het werk zijn. “Het komt deels door de cultuur en de opvoeding die de moeders en vaders hebben gekregen. Maar ook door de overheid die haar verantwoordelijkheid niet neemt.”

Klik hier om delen van de documentaire te zien.

P7260056Tilburgse leden van de onderwijsvakbond AOb steunen hun collega's in Matagalpa. Zodat deze beter worden geschoold en de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Speciale aandacht gaat de laatste jaren uit naar het betrekken van docenten en ouders in de strijd tegen kinderarbeid.

De leden van de AOb vinden, naast de financiële ondersteuning, de uitwisseling van informatie en contacten belangrijk. Ze stellen elkaar op de hoogte van de situatie waarin ze leven en werken. Middels bezoeken, de nieuwsbrief Het Steentje, gezamenlijke en individuele brieven, bouwen ze aan een solidaire band. Ben je docent en wil je hier ook aan bijdragen? Je bent van harte welkom!

Via de onderwijsvakbond Anden, ondersteund door de AOb, worden docenten bijgeschoold. Niet alleen op het gebied van didactiek en pedagogiek, maar ook met betrekking tot de strijd tegen kinderarbeid. Ze leren hoe ze het onderwerp kunnen bespreken met de ouders en slagen er zo in om meer kinderen naar school te krijgen en op school te houden. Dit speelt met name in de dorpen in de bergen van Matagalpa.