samenwerkingOoit begonnen van school tot school, zijn de scholenbanden tussen Tilburg en Matagalpa inmiddels een impuls voor het hele lager onderwijs in Matagalpa en omgeving. De jaarlijkse opbrengst van de sponsorloop komt immers ten goede aan de campagne 'Alle kinderen naar school'. Elk jaar wordt bekeken wat er nog moet gebeuren om alle kinderen naar school te krijgen en van goed onderwijs te voorzien (een van de Global Goals). Soms is dat de bouw van een nieuw lokaal, soms zijn dat leermiddelen of scholing voor ouders en docenten.

Maar behalve deze projecten zijn ook de contacten, briefwisselingen en werkbezoeken belangrijk voor de scholen, de docenten en de leerlingen. Zonder contact geen band!

inleefatelier1Panelen met foto's, materialen uit Nicaragua en een rollenspel. Dat zijn de ingrediënten van het Inleefatelier Nicaragua, otnwikkeld door het LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden). Doordat de kinderen een rol op zich nemen (bijvoorbeeld die van leerling, schoenpoetser of eigenaar van een fabriek) leren ze in korte tijd hoe het leven in Nicaragua is.

De onderdelen zijn: wonen, naar school, werken en boodschappen doen.

Bij het atelier hoort een map en een instructiefilm. Ook kunnen vrijwilligers helpen bij het opzetten en begeleiden van de activiteit. Het beste kan het Inleefatlier een week op een school staan, zodat alle groepen er gebruik van kunnen maken

sponsorloop2Wilde Ganzen Logo RGBDe acties van de scholen Panta Rhei en Zonnesteen hebben meer dan 16.000 euro opgebracht voor beter onderwijs in Matagalpa. Een geweldig resultaat!

In Matagalpa gaat men dat geld onder andere inzetten voor nieuw meubilair, didactische materialen, workshops voor docenten en milieueducatie. Wilde Ganzen gaf een premie van 50% voor dit project.

Op de foto de kinderen in actie in het Leijpark.

mural ZonnesteenOp school voor speciaal basisonderwijs de Zonnesteen is hard gewerkt aan een nieuwe muurschildering. De oude was namelijk aan het verweren en de school wilde de band met Matagalpa wel levend houden. Kunstenaar Karina uit Nicaragua heeft daarom, op basis van tekeningen van de kinderen en samen met de kinderen (en Jan en Frans), een groot Global Goals schilderij gemaakt waarin Nederland en Nicaragua elkaar ontmoeten.

Op de foto is het kunstwerk net onthuld op de speelplaats van de Zonnesteen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het LBSNN en een EU-subsidie van Platforma.

nieuw lokaal2017Openbare basisschool Panta Rhei heeft dit jaar 7.500 euro opgehaald met de sponsorloop en feestavond. Een prachtige bijdrage aan beter onderwijs in Matagalpa, waar onze partners onder andere een nieuw, multifunctioneel lokaal hebben gebouwd in de gemeenschap Waswalí Abajo, zodat ook daar straks alle kinderen naar school gaan.

De openbare basisschool Koolhoven deed er nog een schepje bovenop: bijna 9.000 euro voor scholen in Matagalpa. Behalve nieuwe lokalen zijn er scholen opgeknapt die er slecht aan toe waren, waardoor ze niet meer aantrekkelijk of veilig waren voor de kinderen en niet meer geschikt om normaal les te geven (denk aan niet functionerend elektra of sanitair).

Ook op sbo Zonnesteen zijn de euro's geteld. Ruim 2300 maakte de school over naar de Stedenband. Dit brengt het totaal van de scholenacties op 18.500 euro. Dank aan alle kinderen en de sponsors!

mural christoffelWaar kun je beter aandacht vragen voor mondiaal burgerschap dan op de basisschool? De Stedenbanden tussen Nederland en Nicaragua hebben daarom een mooi pakket ontwikkeld waar scholen mee aan de slag kunnen. Een storyteller komt gastlessen geven, een Inleefatelier brengt de Nica-sfeer op school en een Nicaraguaanse muurschilder komt samen met de kinderen een kunstwerk maken.
 
Dit alles in het kader van de campagne Stedenbanden en Global Goals 2030. Beter onderwijs is een van de doelen.

Schilder Tania heeft dit jaar gewerkt op de Christoffelschool en op de Sleutel. De kinderen vonden het geweldig.

nieuwe school2016Drie Tilburgse basisscholen en de Stedenband Tilburg-Matagalpa hebben dit schooljaar samen 15.000 euro opgehaald met diverse sponsoractiviteiten. Hiermee ondersteunen sbo Zonnesteen, obs Panta Rhei en obs Koolhoven projecten om de kwaliteit van het onderwijs in Matagalpa te verbeteren. Het geld gaat naar nieuwe lokalen in wijken en dorpen waar nog te weinig kinderen naar school gaan en naar het opknappen van schoolgebouwen. Met het geld van vorig jaar en een premie van Wilde Ganzen, is een nieuwe school in een arme wijk gerealiseerd en zijn meerdere scholen gerenoveerd. Bijna 2000 kinderen profiteren van de projecten.