Wies 2 klein18 juli 2022 - Openbare basisschool Panta Rhei en de Stedenband Tilburg-Matagalpa hebben vanaf 1987 een samenwerkingsverband met een aantal scholen in Matagalpa, met als gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat alle kinderen naar school kunnen. Over het daaraan gerelateerde schoolproject van Panta Rhei, heb ik gesproken met Wies van Berkel, voormalig directeur van de betreffende school.

Wies is inmiddels met pensioen, maar tegenwoordig nog actief als vrijwilliger bij Panta Rhei en van meet af aan betrokken bij het schoolproject. Daarnaast is ze bestuurslid bij de Stedenband. Ze is regelmatig met collega's op werkbezoek bij de zusterscholen in Matagalpa geweest. ‘Als je van dichtbij ziet hoe gebrekkig het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen zijn en hoe weinig kinderen naar school gaan –dit is inmiddels wel veel verbeterd–, dan is het noodzaak dat wij als docenten onze kennis en ervaring op onderwijsgebied met de scholen in Matagalpa blijven delen, lesmaterialen blijven aanbieden en hen financieel blijven ondersteunen.’

Matagalpaweken

De projecten in Matagalpa liepen met corona wel door, omdat er nog fondsen in kas waren, maar de educatie in Tilburg lag stil omdat de scholen andere zaken aan hun hoofd hadden.

IMG 917414 oktober 2020 - Het Beatrix College in de Tilburgse wijk Reeshof is opnieuw een samenwerking aangegaan met de Stedenband. De nieuwe tweetalige havo is voor internationale projecten gekoppeld aan de school Solingalpa in Matagalpa. Hoewel het Beatrix College elk jaar meedoet met de scholierencompetitie en er ooit twaalf leerlingen en drie docenten een bezoek brachten aan Matagalpa, was het contact de laatste jaren minder intensief. Nu met de nieuwe havo-variant zag men weer mogelijkheden en zijn de contacten aangehaald.

Leerlingen van beide scholen gaan om te beginnen collages uitwisselen van de school en de wijk waarin ze wonen. Op deze manier hoeven ze nog niet heel veel Engels te praten of te schrijven. Het volgende project is een uitwisseling op het gebied van sport en muziek. Voor daarna zijn nog geen plannen gemaakt.

We wensen de leerlingen en de docenten veel succes en plezier!

 

 

kinderen met posters2De covid-pandemie gijzelde de wereld in het voorjaar van 2020; alles kwam even stil te liggen. Het onderwijswerkbezoek aan Matagalpa, dat al een jaar was uitgesteld, kon helaas niet doorgaan. Sinds de zomer proberen onze partners de projecten op de scholen weer doorgang te laten vinden. Met het lopende project, gefinancierd met acties van Tilburgse scholen en Wilde Ganzen in 2019, wil het Comité Mano Vuelta onze zusterscholen vriendelijker, creatiever en groener maken.

Meerdere workshops zijn inmiddels georganiseerd, waaraan tientallen docenten hebben deelgenomen. Zij worden geschoold in 'opvoeden met tederheid', handvaardigheid, sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, het groener maken van de schoolomgeving en het scheiden van afval. De workshops gaan gepaard met de overhandiging van materialen op de scholen, zoals voorlichtingsposters, knutselmaterialen, planten en jonge boompjes en afvalemmers. In het voorjaar kregen de scholen ook voorlichtingsmateriaal en reinigingsmiddelen ter preventie van corona uitgereikt.

Klik op Lees meer om meer foto's te zien.

samenwerkingOoit begonnen van school tot school, zijn de scholenbanden tussen Tilburg en Matagalpa inmiddels een impuls voor het hele lager onderwijs in Matagalpa en omgeving. De jaarlijkse opbrengst van de sponsorloop komt immers ten goede aan de campagne 'Alle kinderen naar school'. Elk jaar wordt bekeken wat er nog moet gebeuren om alle kinderen naar school te krijgen en van goed onderwijs te voorzien (een van de Global Goals). Soms is dat de bouw van een nieuw lokaal, soms zijn dat leermiddelen of scholing voor ouders en docenten.

Maar behalve deze projecten zijn ook de contacten, briefwisselingen en werkbezoeken belangrijk voor de scholen, de docenten en de leerlingen. Zonder contact geen band!

inleefatelier1Panelen met foto's, materialen uit Nicaragua en een rollenspel. Dat zijn de ingrediënten van het Inleefatelier Nicaragua, ontwikkeld door het LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden). Doordat de kinderen een rol op zich nemen (bijvoorbeeld die van leerling, schoenpoetser of eigenaar van een fabriek) leren ze in korte tijd hoe het leven in Nicaragua is.

De onderdelen zijn: wonen, naar school, werken en boodschappen doen.

Bij het atelier hoort een map en een instructiefilm. Ook kunnen vrijwilligers helpen bij het opzetten en begeleiden van de activiteit. Het beste kan het Inleefatlier een week op een school staan, zodat alle groepen er gebruik van kunnen maken

sponsorloop2WILDE GANZEN LOGO 2019 Compact pay offDe acties van de scholen Panta Rhei en Zonnesteen hebben meer dan 16.000 euro opgebracht voor beter onderwijs in Matagalpa. Een geweldig resultaat!

In Matagalpa gaat men dat geld onder andere inzetten voor nieuw meubilair, didactische materialen, workshops voor docenten en milieueducatie. Wilde Ganzen gaf een premie van 50% voor dit project.

Op de foto de kinderen in actie in het Leijpark.